top of page
Book Image

Bůh

 Výňatek z kapitoly 3:

  Obrázek 3.1  Tabulka znázorňující poškozené rukopisy  a čisté rukopisy, z nichž NKJV pochází

Bible Corruption Chart progression

Existují  mnoho zařízení v srdci muže; však rada Hospodinova obstojí

Přísloví 19:21

The  čekání je u konce . Definitivní stránka-flipper je tady!

bottom of page