top of page
Keyboard and Mouse

STUDIJNÍ SEŠITY

Odpovězte na otázky a odpovědi mi pošlete e-mailem. Pošlu vám odpovědní list a poznámky ke studiu Bible. Pokud se mnou chcete mluvit nebo máte nějaké dotazy, napište mi na  nkjvapostateinfo@gmail.com .

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Otázky ke studiu stvoření / evoluce. Základní studie v Bibli. Toto zkoumá na mnohem hlubší úrovni, jaké jsou šokující důsledky, pokud je evoluce pravdivá nebo dokonce částečně pravdivá. Na konci této studie uvidíte ze Starého a Nového zákona, proč věřící NESMÍ přijmout evoluci.  Skvělá studie. Užij si to!

STUDIE ZJEVENÍ

Rozdíly mezi soudným sídlem Krista, časovou osou odměn a druhým soudem smrti

Revelation Questions and Answers

New Jerusalem Study +

Nový Jeruzalém Studujte pozadí v Bibli. Na konci této studie pochopíte nuance rozsudků a jak to všechno zapadá do časové osy v rámci Jacob's Trouble/Trbululation. 

UPDATED (April, 2023)

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

VIDĚL NĚJAKÝ ČLOVĚK NAŽIVO BOHA?
     This is a Bible analysis of  1 Timothy 6-16. Many claims have been made by Christians and non-Christians alike, providing extraordinary vocal testimony that they have seen God. This is a 7 page article.
     Does it held up against what God actually says in the Bible? Are some of these experiences mysticism? What are the implications? Has God given believers a standard to ascertain what is the truth?Download the PDF and try the evidence for yourself.
     Let me know what you think.

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

NEW  (April, 2023)

STUDIE ŽALMU 24

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Hospodinova jest země a její plnost; svět a ti, kteří v něm přebývají.

Další studie budou brzy následovat

bottom of page